Regulamin zapisów i karta zgłoszenia

  1. Zapisy odbywają się w dowolnym momencie roku kalendarzowego pod warunkiem dostępnych miejsc w przedszkolu.
  2. Dyrektor określa liczbę miejsc organizacyjnych w przedszkolu.
  3. Wyznaczenie dnia i godzin przyjmowania Kart Zgłoszenia dziecka do przedszkola przez dyrektora placówki.
  4. Rodzice/ opiekunowie prawni dziecka już uczęszczającego składają w terminie 30 dni przez datą rozpoczęcia roku szkolnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  5. Uiszczenie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 450zł brutto na konto organu prowadzącego Przedszkole Samouczek.
  6. Zawarcie umów z rodzicami/ opiekunami prawnymi o sprawowaniu opieki 
    w Przedszkolu Samouczek. Umowa zawiera jest z dyrektorem przedszkola.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *