Przedszkole Samouczek to niepubliczne, kameralne  przedszkole mieszczące się w Łodzi przy ulicy Chocimskiej 13 z wyodrębnionym, ogrodzonym terenem zielonym z dala od hałasu i miejskiego zgiełku.

Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i  świąt w godzinach 7:00-17:00 od poniedziałku do piątku. W przedszkolu utworzone są trzy grupy mieszane wiekowo. 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest dokładnie wypełniona karta zgłoszenia, uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie przez rodziców/opiekunów prawnych i dyrektora  umowy o sprawowaniu  opieki w przedszkolu.                                                          

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku na wniosek rodzica/opiekuna prawnego  po wyrażeniu zgody przez dyrektora.

Nasze przedszkole przyjmuje również dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.                                                             

 Zapisy odbywają się w dowolnym momencie roku kalendarzowego pod warunkiem dostępnych miejsc. Zajęcia edukacyjne dostosowane są do wieku, umiejętności  oraz potrzeb
 i możliwości dziecka.

Przedszkole profesjonalnie przygotowuje dzieci do spełnienia obowiązku szkolnego- dwuetapowa diagnoza gotowości szkolnej oraz tworzy indywidualny program nauczania
dla dzieci zdolnych. Zapewnia terapię logopedyczną, psychologiczną, gimnastykę korekcyjną z fizjoterapeutą oraz codzienną naukę języka angielskiego poprzez zabawę. Przedszkole prowadzi zajęcia muzyczno-ruchowe, artystyczne z elementami dramy oraz sensoplastyki, zabawy pedagogiczne z elementami metody M. Montessori oraz organizuje wycieczki, wyjścia do teatru, kina, warsztaty, koncerty muzyczne i teatralne,  urodziny i uroczystości przedszkolne.

ADAPTACJA

Adaptacja  w przedszkolu Samouczek to starannie przygotowany proces, w którym kadra przedszkola przy współpracy z rodzicami/ opiekunami, wspiera dziecko w nowej sytuacji.

Moment pójścia dziecka do przedszkola jest najważniejszym elementem w jego życiu społecznym, które kształtuje się do momentu okresu adolescencji. Dziecko dotychczas otoczone troską, uwagą rodzica/opiekuna nagle znajduje się w zupełnie obcym dla niego miejscu. Niektóre dzieci są wówczas zaciekawione, inne niepewne i boją się zostać same bez rodziców /opiekunów.

Każde dziecko jest inne i z pewnością będzie potrzebowało czasu, aby przyzwyczaić się do nowych warunków. Dzieci będą potrzebowały wsparcia rodziców/opiekunów  a rodzice/opiekunowie wsparcia naszych nauczycieli, psychologa oraz dyrekcji przedszkola.                                                            

Przez pierwsze 3-5 dni pobytu dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun  powinien być w pobliżu swojej pociechy, stopniowo wydłużając czas rozłąki. Dzieci mogą zabrać swoją ulubioną zabawkę, która będzie  łącznikiem pomiędzy tym co znane, a tym co jeszcze nieodkryte.

Nauczyciele w okresie adaptacji prowadzą różnorodne zabawy, w których uczestniczy rodzic/ opiekun z dzieckiem zachęcając do wspólnej zabawy. Jeśli dziecko nie jest zainteresowane zabawą, może samodzielnie bawić się w wybranych przez siebie kąciku zainteresowań.

Rodzic/opiekun powinien zawsze pamiętać, aby poinformować dziecko, że zostanie odebrane z placówki. Informacja ta, da dziecku większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Istotne jest również, aby pożegnanie z dzieckiem nie trwało zbyt długo.

Pomocne jest także opowiadanie, czytanie bajki przez rodzica/opiekuna każdego dnia o bohaterze, który idzie do przedszkola. Polecamy bajki ,,pomagajki’’  pt. ,, Pierwszy dzień Kamilka w przedszkolu” oraz ,,Bajka o słoniku Bartusiu i jego krótszej nóżce”. Na pewno pomogą one w przezwyciężeniu problemów, które związane są z adaptacją dziecka
w przedszkolu.  

Oczywiście, jeśli dziecko będzie potrzebowało więcej czasu na adaptację, to na pewno go u nas dostanie.

Historia pedagogiki waldorfskiej

Rudolf Steiner- twórca pedagogiki waldorfskiej, austriacki filozof, pedagog, działacz społeczny. Sformułował zasady swojej pedagogiki już na przełomie XIX i XX wieku oraz zastosował je w szkole otwartej w 1919 roku w Stuttgarcie dla dzieci robotników pracujących w zakładach tytoniowych Waldorf-Astoria.  W 2017 roku na świecie było 1092 szkół i 1857 przedszkoli Waldorf. Pedagogikę waldorfską zalicza się do nurtu tzw. ,,pedagogiki reformy”, to znaczy do pedagogicznych dążeń reformatorskich, które wymieniają się wraz z innymi kierunkami m.in. z myślą pedagogiczną Marii Montessori.

Głównym zadaniem pedagogiki jest żywe pielęgnowanie zrozumienia istoty człowieka i jego rozwoju w powiązaniu ze światem i społeczeństwem.

Celem wychowania i nauczania jest harmonijny rozwój wszystkich wewnętrznych sił dziecka w trzech sferach: myślenia, uczuć i woli, w bogactwie zajęć manualnych i rytmiczno-muzycznych, codziennym opowiadaniu baśni, obchodzenia tradycji świąt dorocznych, lecz także spędzaniu czasu wolnego na swobodnej i spontanicznej zabawie- w przedszkolu, jak i na łonie natury.Pedagogika waldorfskastwarza możliwości rozwijania kreatywności, samodzielnego działania a przede wszystkim swobodnej, spontanicznej zabawy.

Założenia  pedagogiki waldorfskiej:

 • zachowanie rytmu dnia, tygodnia, roku,
 • umożliwienie spontanicznego naśladowania,
 • eurytmia- zajęcia muzyczne z wykorzystaniem rytmu i koloru,
 • korowody,
 • poznawanie świata przez zmysły,
 • dbanie o kontakt z naturą, uczestniczenie w codziennych czynnościach,
 • dbanie o rozwój zmysłów fizycznych i psychicznych,
 • samodzielnie działanie i doświadczanie,
 • swobodna, spontaniczna zabawa,
 • kultywowanie tradycji, świąt,
 • pastelowy wystrój wnętrz,
 • zabawki wykonane z naturalnych materiałów,
 • kącik pór roku,
 • brak ocen,
 • brak podręczników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *