W jakich godzinach jest otwarte przedszkole?

Przedszkole jest otwarte przez cały rok z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00.

W jakim wieku przyjmujemy dzieci?

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5- 6 lat. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku przyjmowane jest do przedszkola na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego.

Czy przyjmujemy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Tak, przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Ile jest grup w przedszkolu?

W przedszkolu są 3 grupy.

Ile jest nauczycielek w grupie?

W grupie jest nauczyciel prowadzący grupę oraz pomoc nauczyciela.

Dlaczego grupy w naszym przedszkolu są mieszane wiekowo?

Grupy mieszane wiekowo posiadają wiele zalet:

– pomagają nowo przychodzącym dzieciom w szybszej adaptacji,

– dzieci uczą się wzajemnej tolerancji, szacunku, pomagają sobie,

– łagodzą rywalizację,

– dają możliwość poznawać mocne i słabe strony dziecka, jak je pokonać na drodze akceptacji.

Jaki jest koszt jednorazowego wpisowego, co miesięcznego czesnego w przedszkolu?

Koszt wpisowego: 450zł.

Koszt czesnego: 1000zł

Jaki jest koszt wyżywienia w przedszkolu?

Koszt wyżywienia: śniadanie- 4,50zł, obiad (zupa, drugie danie)-7,50zł, podwieczorek- 2,50zł.

Koszt diety  (bezglutenowej, bezmlecznej, wegetariańskiej, wegańskiej)

śniadanie- 6,00zł, obiad- 10,00zł, podwieczorek-4,00zł

Czy w przedszkolu posiłki są przygotowywane na miejscu, czy dostarcza je firma cateringowa?

Posiłki i napoje dostarcza do przedszkola firma cateringowa.

Jak wygląda ubezpieczenie dziecka w przedszkolu?

Rodzice/ opiekunowie prawni ubezpieczają dziecko indywidualnie. Dostarczają kopię ubezpieczenia dyrektorowi przedszkola.

Jak wygląda rekrutacja i okres adaptacyjny?

Nabór do placówki organizowany jest przez cały rok w miarę posiadania wolnych miejsc (docelowo 48 miejsc). W marcu organizujemy dzień otwarty, na który zapraszani są wszyscy chętni rodzice/opiekunowie prawni z dziećmi. W ten dzień rodzic/opiekun prawny może obejrzeć przedszkole, zapoznać się z ofertą edukacyjną, uczestniczyć w zabawach przygotowanych przez kadrę przedszkola oraz dokonać zapisu do placówki, wypełniając w pierwszej kolejności kartę zgłoszenia  dziecka do przedszkola, która zawiera podstawowe informacje o dziecku, jego rodzicach/ opiekunach prawnych. Okres adaptacyjny dziecka trwa u nas tydzień lub dłużej jeśli wymaga tego dziecko.
W okresie tym dziecko może przychodzić do przedszkola z rodzicem/opiekunem prawnym.

W jaki sposób nasze przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej?

Dzieci 6-letnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym realizując Podstawę Programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

Czy dzieci korzystają z podręczników?

Z podręczników korzystają tylko dzieci 6-letnie realizując roczne przygotowanie przedszkolne.

Kto zapewnia podręczniki dzieciom?

Podręczniki dzieciom zapewniają i kupują rodzice. Nazwa pakietu podręczników podawana jest rodzicom/opiekunom prawnym w sierpniu.

Jak radzimy sobie z problemami i trudnościami dzieci?

Gdy dziecko sygnalizuje problem nauczycielowi lub wychowawca zauważa go sam staramy się rozwiązać go w grupie poprzez czytanie bajek terapeutycznych o przybliżonym problemie wśród bohaterów. Kolejnym etapem są rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami. Kiedy nie jesteśmy w stanie rozwiązać sami problemu korzystamy z porad naszej zaprzyjaźnionej Pani psycholog.

Jakie kompetencje rozwijamy u naszych przedszkolaków?

U naszych przedszkolaków rozwijamy następujące kompetencje:

– ruchowe,

– językowe,

– kreatywności i fantazji,

– społeczne,

– emocjonalne,

– socjalne,

– koncentracji i motywacji.

Czy przedszkole zapewnia dzieciom codzienne wyjścia do ogrodu przedszkolnego?

Oczywiście, że tak. Staramy się wychodzić na świeże powietrze codziennie, niezależnie od pogody odpowiednio ubrani. ( z wyjątkiem warunków ekstremalnych, m.in. wichura, śnieżyca).

Czy dzieci w naszym przedszkolu śpią?

Dzieci w naszym przedszkolu po obiedzie od godziny 13:00 do 14:00 mają tzw. PODUSZECZKOWO- czas odpoczynku, relaksacji. Dzieci, które nie mają ochoty na odpoczynek mogą pobawić się swobodnie w ciszy przy stolikach lub  na dywanie.

Czy w przedszkolu są zajęcia dodatkowe?

Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się w przedszkolu, jeśli uzbiera się odpowiednia liczba chętnych rodziców/ opiekunów prawnych. Zajęcia są dodatkowo płatne.

Co zawiera oferta edukacyjna naszego przedszkola?

 1. Zajęcia języka angielskiego- codzienna nauka przez zabawę,
 2. Terapia logopedyczna,
 3. Terapia psychologiczna,
 4. Gimnastyka korekcyjna z fizjoterapeutą,
 5. Zajęcia z elementami eurytmii,
 6. Zajęcia muzyczno-ruchowe,
 7. Zajęcia artystyczne z elementami dramy,
 8. Zajęcia plastyczne z elementami sensoplastyki,
 9. Zabawy pedagogiczne z elementami metody M. Montessori,
 10. Profesjonalne przygotowanie dzieci do spełnienia obowiązku szkolnego- dwuetapowa diagnoza dojrzałości szkolnej,
 11. Indywidualny program dla dzieci zdolnych,
 12. Mini Ogródek,
 13. Wycieczki-autokarowe,piesze oraz komunikacją miejską,
 14. Wyjścia do kina, teatru,
 15. Spotkania i warsztaty z ciekawymi gośćmi,
 16. Koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne,
 17. Organizacja urodzin, uroczystości przedszkolnych.

Co to jest eurytmia?

Eurytmia- jest przedmiotem, który uczony jest wyłącznie w szkołach waldorfskich. Jest sztuką ruchu, połączeniem mowy, gestów i ruchów tanecznych.  Ruch ten wyraża się całym swoim ciałem.  Przypomina on swoją formą balet.  Jej głównym celem jest ustanowienie harmonii pomiędzy duchem a ciałem, tak aby dziecko wzmacniało w sobie świadomość ruchu własnego ciała, siłę woli oraz stymulowało rozwój społeczny i emocjonalny. Kształtuje to w dziecku zdolność do koncentracji oraz wrażliwość na piękno.

,,W eurytmii trzeba zwrócić się do własnego wnętrza i zanurzyć się w siebie. Zagłębić się w to, co da się wyrazić mową i śpiewem. Jak każda sztuka, tak też eurytmia jest rezultatem określonych impulsów wychodzących ze świata (…) (R. Steiner, Wiedza tajemna w zarysie,2004r. s.181).

Co to są korowody?

Korowody-są rymowanymi opowieściami bądź piosenkami, które ilustrowane są ruchem. Często opowieść wiąże się z czterema porami roku bądź ztradycjami świąt chrześcijańskich
i postaciami z nimi związanymi. Korowody mogą być radosne i wesołe, kiedy zbliża się wiosna i Wielkanoc lub spokojniejsze na Boże Narodzenie. Nastrój korowodu i opowieść czytana, muzyczna musi być zgodna z porami roku, np. jesienne wyciszenie, zimowe uśpienie, ożywienie na wiosnę czy promieniejącą radość latem. Często do korowodów nauczyciel wykorzystuje wiersze M. Konopnickiej, D. Wawiłow, E. Szelburg-Zarembiny. Wiele treści jest obrazowanych przez dzieci za pomocą rąk.

Korowody są prowadzone w kole. Nauczycielka pokazuje obrazy do wybranej opowieści, wiersza, muzyki z wykorzystaniem ruchu całego ciała, rąk  czy nóg. Dzieci naśladują pokazywane ruchydoskonaląc precyzję ruchów, ćwicząc motorykę dużą i małą. Ponadto dzieci podczas korowodów wzbogacają swoje słownictwo, wiedzę o świecie, ćwiczą pamięć, orientację w przestrzeni, dostosowania swojego działania do rytmu i słów. Dla nas najbardziej istotną cechą korowodów jest przede wszystkim dobra zabawa ruchowa
i paluszkowa. W korowodach używa się przeciwstawne kierunki ruchu (prawo-lewo, góra-dół, do środka-na zewnątrz), zmiany tempa (wolno-szybko) oraz dynamiki (głośno-cicho, tupanie- chodzenie na paluszkach). Ten sam korowód powtarzany jest codziennie przez określony czas.

Przykładowy wiersz do korowodu

MARIA KONOPNICKA

Jesienią jesienią,
Jesienią sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się, jak gwiazdy,
Pomiędzy listeczki.
— Pójdę ja się, pójdę
Pokłonić jabłoni,
Może mi jabłuszko
w czapeczkę uroni!
— Pójdę ja do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!
Jesienią, jesienią
Sady się rumienią;
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.